Bài 5.2 Phần SBT Hóa 8

Bài 5: Nguyên tố hóa học

Bài tập trong Sách Bài tập

5.2. (Trang 16 SBT Hóa học 8)

Cho biết sơ đồ nguyên tử của bốn nguyên tố như sau:

Hãy viết tên và kí hiệu của hóa học của mỗi nguyên tố ( xem bảng 1, phần phụ lục)

Lời giải

(a) (b) (c) (d)
Tên nguyên tố Beri Bo Magie Photpho
Kí hiệu hóa học Be B Mg P
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *