Bài 4 Nguyên tử Phần Bài Tập Hóa 8

Bài 4: Nguyên tử

Bài tập

1.Trang 11 VBT Hóa học 8

Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện : từ nguyên tử tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm”

2. Trang 11 VBT Hóa học 8

a) Ba loại hạt dưới nguyên tử đó là: electron, proton và nơtron.

b) Các hạt mang điện là:

– Electron: kí hiệu là e, mang điện tích âm.

– Proton: kí hiệu là p, mang điện tích dương.

c) Các nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân

3.Trang 11 VBT Hóa học 8

Khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử vì Hạt nhân gồm proton và nơtron có khối lượng rất lớn so với các hạt electron, (khối lượng electron rất bé)

4. Trang 11 VBT Hóa học 8

Trong nguyên tử, electron luôn chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp, mỗi lớp có một số electron nhất định.

5. Trang 11 VBT Hóa học 8

Nguyên tử Số p trong hạt nhân Số e trong nguyên tử Số lớp electron Số e lớp ngoài cùng
Heli 2 2 1 2
Cacbon 6 6 2 4
Nhôm 13 13 3 3
Canxi 20 20 4 2
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *