Bài 4 Nguyên Tử Bài Tập SBT Hóa 8

Bài 4: Nguyên tử

Bài tập trong Sách Bài tập

Bài 4.2 Trang 12 SBT Hóa học 8

Có thể dùng các cụm từ sau đây để nói về nguyên tử :

A. Vô cùng nhỏ

B. Trung hòa về điện

C. Tạo ra các chất

D. Không chia nhỏ hơn trong phản ứng hóa học( 1 )

Hãy chọn cụm từ phù hợp (A, B, C hay D ?) với phần còn trống trong câu :

“Nguyên tử là hạt ………… , vì số electron có trong nguyên tử bằng đúng số proton trong hạt nhân”.

Lời giải

Cụm từ B. (Mỗi electron mang điện tích (-), mỗi proton mang điện tích (+) nên về số trị : tổng điện tích âm bằng tổng điện tích dương.)

Bài 4.3 Trang 12 SBT Hóa học 8

Cho biết sơ đồ một số nguyên tử sau :

Bài 4.3 Trang 12 SBT Hóa học 8

Hãy chỉ ra số proton trong hạt nhân, số electron trong nguyên tử, số lớp electron và số electron lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử.

Lời giải

Nguyên tử Số p trong hạt nhân Số e trong nguyên tử Số lớp electron Số e lớp ngoài cùng
Nitơ 7 7 2 5
Neon 10 10 2 8
Silic 14 14 3 4
Kali 19 19 4 1

Bài 4.4. (Trang 13 SBT Hóa học 8)

Theo sơ đồ một số nguyên tử ở bài tập 4.3, hãy chỉ ra :

a) Mỗi nguyên tử có mấy lớp electron.

b) Những nguyên tử nào có cùng một số lớp electron.

c) Nguyên tử nào có số lớp electron như nguyên tử natri (xem sơ đồ trong bài 4 – SGK)

Lời giải

a)

Nguyên tử Số lớp electron
Nitơ 2
Neon 2
Silic 3
Kali 4

b) Nguyên tử nitơ và nguyên tử neon cùng có hai lớp electron.

c) Nguyên tử silic có ba lớp electron như nguyên tử natri.

Chúc các bạn một ngày tốt lành!
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *