Bài 2.8 Chất Bài Tập VBT Hóa 8

Bài 2: Chất

Bài tập trong Sách Bài tập

2.8. (Trang 9 VBT Hóa học 8) Cồn (rượu etylic) là một chất lỏng, có nhiệt độ sôi t° = 78,3°C và tan nhiều trong nước.

Làm thế nào để tách riêng được cồn từ hỗn hợp cồn và nước ?

Lời giải

Đun nóng hỗn hợp cồn và nước đến khoảng 80°C. Cồn có nhiệt độ sôi thấp hơn sẽ bay ra. Hơi cồn được dẫn qua ống làm lạnh sẽ ngưng tụ thành những giọt cồn lỏng. Giữ cho nhiệt độ ở trên 80°C một vài độ đến khi không còn hơi cồn thì dừng lại.

You might like

About the Author: Nguyễn Thị Thanh Tú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.