Bài 11.5 Phần VBT Hóa 8

Bài tập trong Sách Bài tập

11.5. Trang 37 VBT Hóa học 8

Công thức hoá học một số hợp chất của nhôm viết như sau :

AlCl4 ; AlNO3 ; Al2O3 ; AlS ; Al3(SO4)2 ; Al(OH)2 ; Al2(PO4)3.

Biết rằng trong số này chỉ có một công thức đúng và s có hoá trị II, hãy sửa lại những công thức sai.

Lời giải

Al có hóa trị III nên Al2O3 là CTHH đúng

Sửa lại công thức sai:

AlCl4 Cl hóa trị I nên CTHH đúng là AlCl3
AlNO3 nhóm NO3 hóa trị I nên CTHH đúng là Al(NO3)3
AlS S hóa trị II nên CTHH đúng là Al2S3
Al3(SO4)2 nhóm SO4 hóa trị II nên CTHH đúng là Al2(SO4)3
Al(OH)2 nhómOH hóa trị I nên CTHH đúng là Al(OH)3
Al2(PO4)3 nhóm PO4 hóa trị I nên CTHH đúng là AlPO4
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *