Bài 11.3 Phần VBT Hóa 8

Bài tập trong Sách Bài tập

11.3. Trang 37 VBT Hóa học 8

Lập công thức hoá học và tính phân tử khối của các hợp chất có phân tử gồm Na, Cu(II) Al lần lượt liên kết với:

a) Brom Br(I).

b) Lưu huỳnh S(II).

Lời giải

a) Công thức dạng chung Theo quy tắc hóa trị x y CTHH Phân tử khối
Na NaxBry x/y = I/I 1 1 NaBr 23 + 80 = 103
Cu(II) CuxBry x/y = I/II 1 2 CuBr2 64 + 2 . 80 = 224
Al AlxBry x/y = I/III 1 3 AlBr3 27 + 3 . 80 = 267
a) Công thức dạng chung Theo quy tắc hóa trị x y CTHH Phân tử khối
Na NaxSy x/y = II/I 2 1 Na2S 2 . 23 + 32 = 78
Cu(II) CuxSy x/y = II/II 1 1 CuS 64 + 32 = 96
Al AlxSy x/y = II/III 2 3 Al2S3 2 . 27 + 3 . 32 = 150
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *