Bài 10.8 Phần VBT Hóa 8

Bài tập trong Sách Bài tập

10.8 Trang 34 VBT Hóa học 8

a) Biết Cr (crom) có hai hoá trị thường gặp là II và III, hãy chọn những công thức hoá học đúng trong số các công thức cho sau đây : b) Tính phân tử khối của những chất biểu diễn bởi công thức hoá học đúng

(1) CrSO4;

(2) Cr2SO4;

(3) CrO;

(4) CrO2;

(5) Cr(SO4)2;

(6) Cr2(SO4)3;

(7) Cr2O;

(8) Cr2O3;

b) Tính phân tử khối của những chất biểu diễn bởi công thức hoá học đúng

Lời giải

a) Những công thức hoá học đúng :

Cr hoá trị II : CrSO4, CrO.

Cr hoá trị III : Cr2(SO4)3, Cr2O3.

b) Phân tử khối của những chất biểu diễn bởi các công thức hoá học này :

CrSO4 = 52 + 32 + 4 .16 = 148 (đvC),

CrO = 52 + 16 = 68 (đvC).

Cr2(SO4)3 = 2.52 + 3(32 + 4.16) = 392 (đvC),

Cr2O3 = 2.52 + 3.16 = 152 (đvC).

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *