Bài 10.7 Phần VBT Hóa 8

Bài tập trong Sách Bài tập

10.7. Trang 34 VBT Hóa học 8

Lập công thức hoá học của những hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử như sau :

Ba và nhóm (OH); Al và nhóm (NO3);

Cu(II) và nhóm (CO3); Na và nhóm (PO4)(III)

Ba và nhóm (OH) Al và nhóm (NO3) Cu(II) và nhóm (CO3) Na và nhóm (PO4)(III)
Công thức dạng chung Bax(OH)y Alx(NO3)y Cux(CO3)y Nax(PO4)y
Theo quy tắc hóa trị x.II = y.I x.III = y.I x.II = y.II x.I = y.III
Chuyển thành tỉ lệ x/y = I/II x/y = I/III x/y = II/II x/y = III/I
Công thức hóa học Ba(OH)2 Al(NO3)3 CuCO3 Na3(PO4)

You might like

About the Author: Nguyễn Thị Thanh Tú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.