Bài 10.6 Phần VBT Hóa 8

Bài tập trong Sách Bài tập

10.6. (Trang 34 VBT Hóa học 8)

Lập công thức hoá học của những hợp chất hai nguvên tố như sau :

P(III) và H ; P(V) và O ; Fe(III) và Br(I) ; Ca và N(III).

Lời giải

P(III) và H P(V) và O) Fe(III) và Br(I) Ca và N(III))
Công thức dạng chung PxHy PxOy FexBry CaxNy
Theo quy tắc hóa trị x.III = y.I x.V = y.II x.III = y.I x.II = y.III
Chuyển thành tỉ lệ x/y = I/III x/y = II/V x/y = I/III x/y = III/II
Công thức hóa học PH3 P2O5 FeBr3 Ca3N2
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *