Bài 1: “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định

Dưới đây là phần trả lời các câu hỏi trong SGK Lịch Sử lớp 5 bài 1: “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định được lời giải hay biên soạn để mọi người cùng kham khảo!

BÀI 1 “BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI” TRƯƠNG ĐỊNH

Câu hỏi Lịch Sử lớp 5: Điều gì khiến Trương Định phải băn khoăn suy nghĩ?

Hướng dẫn trả lời

Điều khiến Trương Định phải băn khoăn và suy nghĩ là:

  • Làm quan thì phải tuân lệnh vua, nếu không sẽ phải chịu tội phản nghịch.
  • Nhưng dân chúng và nghĩa quân không muốn giải tán lực lượng, một lòng một dạ tiếp tục kháng chiến.
  • Giữa lệnh vua và ý dân Trương Định chưa biết làm sao cho phải.

Câu 1 trang 6 Lịch Sử lớp 5: Em hãy nêu những băn khoăn, suy nghĩ của Trương Định khi nhận được lệnh vua?

Hướng dẫn trả lời:

Những băn khoăn, sũy nghĩ của Trương Định khi nhận được lệnh vua là:

  1. Làm quan thì phải tuân lệnh vua, nếu không sẽ phải chịu tội phản nghịch.
  2. Nhưng nếu tuân lệnh vua là phản bội lại ý chí của nhân dân vì nhân dân muốn tiếp tục chiến đấu.

Câu 2 trang 6 Lịch Sử lớp 5: Em hãy cho biết tình cảm của nhân dân đối với Trương Định?

Hướng dẫn trả lời:

Nhân dân đã suy tôn Trương Định làm “Bình Tây Đại nguyên soái” điều này chứng tỏ nhân dân rất kính trọng, tin tưởng, yêu mến Trương Định.

Câu 3 trang 6 Lịch Sử lớp 5: Trương Định đã làm gì để đáp lại lòng tin yêu của nhân dân?

Để đáp lại lòng tin yêu của nhân dân, Trương Định đã ở lại cùng nhân dân chống giặc.

Chúc các bạn học và thi tốt!

Xem thêm lời giải hay lớp 5 khác tại Đây

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *