A Closer Look 2 Unit 8 SGK tiếng Anh 9 Mới

Unit 8: Tourism – Du lịch

1.Complete the text with a/an, the, or zero article (∅). (Hoàn thành đoạn văn sau với mạo từ a/an, the hoặc không dùng mạo từ (∅))

Đáp án:

1. a 2. the 3. the 4. the 5. the 6. ∅ 7. the
8. ∅ 9. ∅ 10. the 11. ∅ 12. ∅ 13. the 14. an

Hướng dẫn dịch

Cộng hòa Dominican là một nước trên đảo của Hispaniola, ở khu vực Caribe. Đó là nước lớn thứ hai thuộc khu vực Caribe sau Cuba, với khoảng 10 triệu dân, một triệu trong số đó sống ở thành phó thủ đô Santo Domingo. Thành phố lớn thứ hai là Santiago. Địa lý của thành phố này rất đa dạng, trải dài từ thảo nguyên bán sa mạc đến thung lũng tươi tốt của rừng mưa nhiệt đới. Kinh tế phụ thuộc vào nông nghiệp với đường được xem là vụ mùa chính. Ngành công nghiệp là ngành công nghiệp quan trọng.

2a. Ask and answer the questions. Choose from the list. … (Hỏi và trả lời các câu hỏi, chọn từ danh sách, Sử dụng “the” nếu cần thiết.)

 1. Which one is an imperial palace? (Công trình nào là cung điện hoàng gia?)

⇒ Forbidden City.

 1. Which river runs through London? (Sông nào chảy qua London?)

⇒ The Thames.

 1. Which one is the deepest lake in the world? (Hồ nào sâu nhất trên Thế Giới?)

⇒ Lake Baikal.

 1. Which one is considered one of the New7Wonders of Nature? (Cái nào được xem xét là một trong 7 kì quan thiên nhiên thế giới mới?)

⇒ Ha Long Bay.

 1. Which one is the largest cave in the world? (Cái nào là hang động lớn nhất thế giới?)

⇒ Son Doong Cave.

 1. Which one is a tourist attraction in New York? (Cái nào là thu hút du khách nhất ở New York?)

⇒ The Statue of Liberty.

b.Choose one item above and say what you know about … (Chọn một địa danh ở trên và nói xem bạn biết gì về địa danh đó như một địa điểm thu hút du khách)

Đoạn văn gợi ý:

Ha Long Bay is located in Quang Ninh province, in northern Vietnam, 170 km from East of Hanoi. “Ha Long” means “Bay of Descending Dragon”. It is famous for scenic ocean and is recognized as one of natural wonder of the world. In Ha Long Bay, tourists can experience diverse natural landscape, varying from long sandy beach to thousand-year-old-lime karst. Ha Long Bay includes nearly 1900 islets of different size, some very large such as Thien Cung Cave or Surprise Cave; others as small as a few meters wide. Besides the natural scenes, Ha Long also has many of man-made attractions, such as: Sunworld Park, cinema or water park. When coming home, tourists can buy some interesting souvenirs there.

3a. Write answers to the questions, using a, an, the or zero article …. (Viết câu trả lời cho các câu hỏi, sử dụng mạo từ a, an, the hoặc không dùng mạo từ trong mỗi câu trả lời. Đưa ra 3 câu trả lời đúng và 2 câu trả lời sai về bản thân bạn.)

 1. A blue bike.
 2. Da Lat city.
 3. The USA.
 4. The spring..
 5. Yes, I have. Da Nang city.

b. Tell your answers to a partner and ask him/her … (Nói câu trả lời cho bạn cùng bàn và để bạn đó đoán xem những câu trả lời nào là sai về bản thân em.)

4. Make full sentences from the words/phrases, adding articles as needed. …. (Tạo câu hoàn chỉnh từ các từ, cụm từ, thêm mạo từ nếu cần. Sau đó đánh dấu chung đúng (T), sai (F))

Đáp án:

1.F 2.T 3.F 4.T 5.T

Hướng dẫn dịch

 1. Tên gốc của Hà Nội là Phú Xuân.
 2. Kim tự tháp nổi tiếng nhất Ai Cập được tìm thấy ở Giza tại Cairo.
 3. Có một thành phố tên là Kiev ở Mỹ.
 4. Mỹ Sơn, tàn tích từ đế chế Chăm cổ là 1 kỳ quan thế giới của UNESCO.
 5. Tiếng Anh là ngôn ngữ đầu tiên ở nhiều quốc gia hèn ngoài vương quốc Anh.

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *