A Closer Look 1 Unit 6 SGK Tiếng Anh 9 Mới

Unit 6: Viet Nam: Then And Now – Việt Nam: ngày xưa và bây giờ

1.Put one word/phrase under each picture. (Đặt 1 từ/cụm từ dưới mỗi bức tranh.)

Đáp án:

1. tram 2. flyover 3. elevated walkway 4. skytrain 5. underpass 6. tunnel

2.Fill in each blank with a suitable word from 1, making … (Điền vào chỗ trống với mỗi từ ở mục 1, đưa về số nhiều nếu cần)

Đáp án:

1.tunnel 2. elevated walkways 3. flyover 4. skytrain 5. underpass 6. tram

Hướng dẫn dịch

 1. Đường hầm Hải Vân dài 6,28km.
 2. Nhờ vào các lối đi dành cho người đi bộ, các bộ hành có thể an toàn hơn nhiều.
 3. Cầu vượt là 1 cây cầu mang 1 con đường trên 1 con đường khác.
 4. Đường ray chạy phía trên đầu gọi là tàu điện trên cao.
 5. Một con đường hoặc 1 lối đi chạy dưới 1 con đường khác hoặc đường ray thì gọi là đường hầm.
 6. Âm thanh lenh keng của tàu điện ở Hà Nội vào những năm 1970 đã đi sâu vào tiềm thức của người dân.

3. Match each word/phrase in the left column with … (Nối mỗi từ/cụm từ ở cột trái với định nghĩa ở cột phải)

Đáp án:

1.f 2.b 3.e 4.d 5.c 6.a

4.Fill each gap with a word/phrase in 3. (Điền 1 từ/cụm từ ở bài 3 vào chỗ trống.)

1. extended family 2. sympathetic 3. obedient
4. tolerant 5. nuclear family 6. cooperative

Hướng dẫn dịch

 1. Ông bà của chúng ta từng sống trong 1 gia đình mở rộng.
 2. Mẹ tôi là 1 người phụ nữ đáng mến. Bà ấy luôn quan tâm đến việc chúng tôi cảm thấy thế nào.
 3. Tụi con trai sẵn sàng làm những gì bạn muốn chúng làm. Chúng thật sự rất ngoan.
 4. Cô ấy vị tha với bọn trẻ thậm chí khi chúng cư xử sai.
 5. Ngày nay gia đình hạt nhân trở nên phố biến ở các thành phố.
 6. Để học sinh làm việc trong nhóm, cô ấy hy vọng chúng có thể học để hợp tác với nhau.

5.Write each sentence in the box next to its pattern. …. (Viết mỗi câu trong bảng vào bên cạnh biểu tượng. Sau đó nghe, kiểm tra và nhắc lại.)

Bài nghe:

Đáp án:

 1. OO: I know! ; That long?; Don’t cry
 2. OoO: Go away!
 3. OOo: Keep going!
 4. OOO: Don’t turn left!

Bài nghe:

 1. I know!, That long?, Don’t cry!
 2. Go away!
 3. Keep going!
 4. Don’t turn left!

Hướng dẫn dịch

 1. Tôi biết!, Lâu quá à?, Đừng khóc!
 2. Đi đi!
 3. Tiếp tục!
 4. Đừng rẽ trái!

6.What would you say in each situation? Make a sentence …. (Bạn nên làm gì trong các tình huống sau? Viết mỗi câu 1 bức tranh. Viết trọng âm dưới những bức tranh đó. Sau đó thực hành đọc to tất cả các câu.)

 1. Be quiet! OOo

(Trật tự! / Giữ yên lặng!)

Don’t talk! OO

(Đừng nói chuyện!)

 1. Don’t turn right! OOO

(Đừng rẻ phải!)

 1. Wake up! OO

(Thức dậy đi!)

Get up! OO

(Thức dậy đi!)

 1. Smile please! OO

(Cười lên nhé!)

Say cheese! OO

(Nói “cheese” nào!)

 1. Don’t worry! OOo

(Đừng lo lắng!)

Don’t cry! OO

(Đừng khóc!)

 1. Look out! OO

(Cẩn thận!)

Look ahead! OoO

(Nhìn thẳng phía trước kìa!)

Chúc các bạn học và thi tốt!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *